Posts Tagged ‘skat’

Den nye selskabslov Part II

, 26th, 2009

I den nye selskabslov er der et par hoved elementer mere der kan nævnes som nyheder og ændringer. Her er et par af dem:

1) Anparts selskaber såvel som Aktieselskaber har mulighed for at erhverve egne kapitalandele så længe erhvervelsen ikke komer til at overstige selskabets frie reserver

2) Det bliver lettere at stifte selskab. Kravet om stiftende generalforsamling i et aktieselskab bortfalder eksempelvis. Der vil blive arbejdet på at der ved etablering af selskab bliver udstukket et par standard vedtægter fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen der baseres på de indberettede oplysninger om firmaet.

—–
TIP: Har du brug for et godt regnskabsprogram, så tag og kig på Smart-Regnskab. Her får du et super godt bogføringsprogram for blot 499 + moms.


Nyt fra SKAT: Ny skal regnskaber lavet i fremmed valuta anmeldes til Skat

, 6th, 2009

I pressemeddelelse af 31.August gjorde SKAT opmærksom på at koncerner der beskattes under de dk regler for international sambeskatning og ønsker at aflægge regnskab i en udl. valuta skal meddele dette til SKAT inden begyndelsen af det 1:e regnskabsår hvor de ønsker at aflevere et regnskab i den fremmede valuta.

ANNONCE:
Søger du et godt og billigt bogføringsprogram så se smart-regnskab.dk