Nyt fra SKAT: Ny skal regnskaber lavet i fremmed valuta anmeldes til Skat

I pressemeddelelse af 31.August gjorde SKAT opmærksom på at koncerner der beskattes under de dk regler for international sambeskatning og ønsker at aflægge regnskab i en udl. valuta skal meddele dette til SKAT inden begyndelsen af det 1:e regnskabsår hvor de ønsker at aflevere et regnskab i den fremmede valuta.

ANNONCE:
Søger du et godt og billigt bogføringsprogram så se smart-regnskab.dk


Tags: , , , ,

Comments are closed.